Svensk Elektronik ger inspel till Regeringens FOI-proposition

Svensk Elektronik har lämnat svar med rekommendationer inför Regeringens forsknings- och innovationsproposition

Elektronik och elektronikindustrin är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Elektronik krävs för att vi ska kunna effektivisera våra industrier och vår energiproduktion så att vi kan uppnå de globala miljömålen, tackla klimatutmaningarna och dessutom ligga i framkant i den digitala omställningen. Elektronikindustrin är högst relevant utifrån ett säkerhetspolitiskt och strategiskt perspektiv. Genom att kanalisera medel till detta strategiska område kan Sverige stärka sin totalförsvarsförmåga och försörjningsberedskap på området samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft.

Dokumentet finns att läsa under medlemsinterna sidorna. Saknar du inloggning – kontakta oss på kansliet.


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter