Svensk Elektronik ger inspel till Regeringens FOI-proposition

Svensk Elektronik har lämnat svar med rekommendationer inför Regeringens forsknings- och innovationsproposition

Elektronik och elektronikindustrin är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Elektronik krävs för att vi ska kunna effektivisera våra industrier och vår energiproduktion så att vi kan uppnå de globala miljömålen, tackla klimatutmaningarna och dessutom ligga i framkant i den digitala omställningen. Elektronikindustrin är högst relevant utifrån ett säkerhetspolitiskt och strategiskt perspektiv. Genom att kanalisera medel till detta strategiska område kan Sverige stärka sin totalförsvarsförmåga och försörjningsberedskap på området samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft.

Dokumentet finns att läsa under medlemsinterna sidorna. Saknar du inloggning – kontakta oss på kansliet.


Nyheter


Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste