Swedish Embedded Award 2018 – för sextonde året

Med allt ifrån Medicintekniska lösningar till Grönsaksodling

SWEDISH EMBEDDED AWARD – NOMINERADE BIDRAG 2018

Enterprise Category


The Artificial Limb Controller, ALC
Företag: Integrum AB med utvecklingspartner Chalmers

Max Ortiz Catalan, 0708-461065
maxo@chalmers.se

Enzo Mastinu, 0720-787680
enzo@chalmers.se

Jason Millenaar, 0720-787683
jason.millenaar@integrum.se

Andrejs Litvins, 0720-787687
andrej.litvin@integrum.se

Ny teknik gör det möjligt att koppla en elektroniskt styrd protes direkt till ben, nerver och muskler. Enhanced-OPRA (e-OPRA) är idag det mest avancerade osseo-neuromuskulära gränssnittet och med hjälp av digital signalbehandling är det möjligt att ta steget från dagens analoga gränssnitt till ett digitalt. Det ökar styrmöjligheterna dramatiskt. ALC är utvecklad för att vara kompatibel med befintliga analoga proteser och har upp till 16 styrkanaler. e-OPRA i kombination med ALC är idag den enda proteslösningen som möjliggör taktil känselåterkoppling för långtids daglig användning i hemmet.

sCCI, Smart Cold Chain indicator
Företag: Temperature Sensitive Solutions AB
Niclas Ohlsson
niclas.ohlsson@tss.se

Kjell Runngren, 073-7719198
kjell.runngren@tss.se

sCCI är ett komplett system baserat på en smart etikett för temperaturmonitorering. Systemet är både kopplat mot molnet och möjligt att avläsa i fält. Konstruktionen och produktionstekniken möjliggör billiga och små etiketter, baserade på en kombination av tryckt elektronik och traditionell elektronik. Systemet är designat för att kunna distribuera läkemedel från att det tillverkas till att det når patient.

 zForceAIR Sensor Module
Företag: Neonode
Bengt Edlund, 0708-722800
bengt.edlund neonode.com

Neonodes® sensormoduler kan användas som peksensor eller för att helt beröringsfritt känna av gester i luften samt olika typer av statiska och dynamiska objekt. Neonodes sensormoduler består av ett antal VCSEL-(Laser)och detektorchip samt anpassningslogik, system ASIC och en ARM M4 mikroprocessor i chipform, vilka är precisionsmonterade tillsammans med optiska linsmoduler i en mycket kompakt enhet, tillverkade i Sverige. Modulerna är idealiska för integration inom ett brett spektrum av applikationer inom t ex fordons-, konsumentelektronik-, medtech- och robotmarknaden.

Student Category

Automatisk aeroponisk odling
Högskola: Högskolan i Halmstad
Erik Karlsson, 070-6636549
mail@erikkarlsson.nu

Fredrik Träpja, 0767-646004
fredriktrapja@gmail.com

Automatisk aeroponisk odling är ett system för att odla grönsaker inomhus. Aeroponics innebär att man odlar utan jord och låter rötterna till växterna hänga i luften fritt. I den kammare där rötterna hänger fritt sprutas en dimma av vatten och näring på rötterna som får dem att växa.

Systemet är automatiserat och slutet.

Det automatiserade systemet ser till att från fröet sätts till växten ska skördas behövs inget underhåll. Data hämtas från sensorer och systemet styr luftfuktighet, ljus, co2-nivå etc.

AutoRIO

Högskola: Mälardalen University
Mohammad Loni, 070-0318523
Mohammad.loni@mdh.se

Masoud Daneshtalab, 073-6620918
masoud.daneshtalab@mdh.se

Mikael Sjödin, 070-2882829
mikael.sjodin@mdh.se

AutoRIO är en testmiljö i realtid för autonoma fordon. Via testmiljön är det möjligt att testa idéer i en kontrollerad miljö. Testmiljön kan också användas för inlärning med hjälp av moderna deep learning-algoritmer.

CASS: Consumer Attributes and Satisfaction Assessment System

Högskola: KTH
Vaibhav Bhatia, +49-15212986956
vaibhav.bhatia25@gmail.com

CASS är ett system som med hjälp av en kamera läser av en persons ansiktsuttryck och tolkar personens känslor. Detta kan vara mycket användbart, framför allt i säljsituationer och för att ge återkoppling på reklam.

Systemet är baserat på fristående enheter som gör lokala uppskattningar. Genom att skicka information till ett moln av sammankopplade enheter går det att nå ännu bättre resultat.

Digitalization of Green Plant Wall based on IoT and Cloud
Högskola: Linköpings universitet

Yu Liu, 073-6209448
yu.a.liu@liu.se

Kahin Akram Hassan, 011-363439
kahin.akram.hassan@liu.se

Adam Rohdin, 076-7648061
adaro815@student.liu.se

Karim Samim, 076-7077896
karsa755@student.liu.se

En ”green plant wall” är en vertikal vägg där olika typer av gröna växter kan växa. Systemet består av ett medium för växterna, bevattning, belysning och ventilering. Väggen ger ett förbättrat inomhusklimat och är i första hand avsett för offentliga platser.

Genom att automatisera systemet minskas behovet av underhåll och målet är att lösningen skall vara tillförlitlig, lättanvänd och billig.

Sensorer och styrsystem kommunicerar via molnet och använder Microsofts Azure-tjänster.

Low Cost Immersive Streaming Solution

Högskola: KTH
Shaji Farooq Baig, 0727-409072
shaji@kth.se

Projektet gör det möjligt att strömma fisheye-videodata från YI-cam-kameror eller telefoner/raspberry pi-enheter med fisheye-objektiv till molnet och lagra sfärisk videoinformation på en mobilkompatibel website. Servern sköter omvandlingen av bilden till en sfärisk projektion.

På det här sättet går det att använda information från vanliga billiga kameror för att ge 360-video, något som hittills krävt mycket dyrare utrustning.

Smarthorse Lab

Högskola: Linköpings Universitet
Sandra Pantzare, 073-0301644
sandra.pantzare@ri.se

Elin Wollert, 073-3666257
elin@wollert.biz

Den vanligaste skadan hos hästar är idag skador relaterade till hälta, oftast orsakad av att en mindre skada inte blir upptäckt i tid.

Idén med denna produkt är att få ut en hästs rörelsemönster genom att mäta krafter under hästens hovar. Detta sker genom att använda tryckt elektronik och trådlös kommunikation, där sensorer och elektronik implementeras i en sula som placeras mellan hästens hov och sko. Sensorn är fäst under en hästs hov i ca 6–8 veckor.

Sensorerna kommunicerar med en extern enhet som samlar alla data och sparar dem i ett moln där ytterligare signalbehandling och dataanalys sker.

Uppkopplad Askkopp
Högskola: Lunds Universitet
Max Faxälv, +47 40-722169
max@foorack.com

Med hjälp av modern teknik effektiviseras insamlandet av cigarettfimpar, som är den vanligaste formen av skräp i dagens stadsmiljö. Cigarettfimparna räknas med hjälp av en IR-sensor och informationen visas både på en display på askkoppen samt skickas via ett LoRa-nätverk till en mobiltelefon eller en dator placerad hos stadsförvaltningen. Med denna lösning uppmuntras användaren att slänga fimpen i askkoppen genom direkt återkoppling via displayen och mängden farliga mikroplaster i naturen kan minskas.

USB 3.0 utläsningselektronik för Timepix3 hybrid pixeldetektor
Högskola: Mittuniversitetet

Till Dreier
till.dreier@med.lu.se

Jan-Oliver Schöwerling
Jan.Schoewerling@hs-osnabrueck.de

David Krapohl, 010-1428755
david.krapohl@miun.se

Najeem Lawal, 010-1428561
najeem.lawal@miun.se

Dzimitry Maneuski
dima.maneuski@glasgow.ac.uk

Timepix3 är en hybridpixeldetektor som består av en 256×256 pixelmatris för energiupplösta foton- och partikelmätningar med en tidsupplösning av 1,56 ns. Chipen utvecklas av Medipix-gruppen på CERN som leder Medipix-samarbetet med flera internationella medlemmar, en av dem Mittuniversitetet.

Systemet som presenteras här hanterar konfiguration och höghastighetsdataöverföring mellan Timpix3-chipet och datorn. Detta system gör det möjligt att använda en vanlig bärbar dator som mätsystem för röntgen eller partikelmätningar. Systemet är FPGA-baserat med inbyggt gränssnitt för pre-processning och kommunikationen körs via USB 3.0, eftersom gränssnittet är snabbt nog och finns på alla moderna datorer.

Om Swedish Embedded Award
Sverige är bra på elektronik. Detta vill vi stärka och uppmuntra.

Swedish Embedded Award delas ut till årets bästa konstruktioner inom embeddedteknik – smarta lösningar som har möjlighet att skapa förbättringar och tillväxt inom sina olika tillämpningsområden. Konstruktionerna spänner över allt från industritillämpningar till kommunikation och medicinsk elektronik. Kravet är att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta.

Priset är instiftat för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embedded technology, och riktar sig till både företag och studenter. Bästa studentbidrag erhåller ett stipendium på 50 000 kr.

Prisutdelningen hålls den 6 nov, i samband med Embedded Conference Scandinavia 6-7 nov Kistamässan. www.embeddedconference.se

 Arrangörer av Swedish Embedded Award

* Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology

* Elektronik i Norden

Hemsida: www.swedishembeddedaward.se

Kontakt:
Lena Norder, vd Branschorganisationen Svensk Elektronik
0705 61 58 70, lena.norder@svenskelektronik.se

Johan Nordin, ordf i juryn för Swedish Embedded Award
08 683 03 12, johan.nordin@recab.com


Nyheter


Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste