Pressmeddelande: Smartare elektroniksystem för Sverige – ny forsknings- och innovationsagenda

80 % av svensk industri är beroende av elektroniksystem för en lönsam och hållbar produktion. En ny forsknings- och innovationsagenda föreslår rejäla satsningar på svenska smarta elektroniksystem.

Elektronikens utveckling saknar motstycke. Bättre, billigare, snabbare, mindre – allt går i en hisnande fart. För industriella svenska flaggskepp, inom exempelvis automation, telekom, Life Science, hushållsprodukter och fordon, är inbyggda elektroniksystem helt oumbärliga. En trend på senare år är den så kallade ”Onshoringen”, dvs att storföretag tar hem sin produktion från låglöneländer. Samtidigt ser vi att EU försöker bygga europeisk konkurrenskraft genom att satsa på möjliggörande teknologier som exempelvis nano- och mikroelektronik, sensorer, fotonik och kraftelektronik. Men hur ska vi kunna säkra att dessa investeringar kommer svensk forskning och industri till gagn? Och vilka ska förse Sverige med de elektroniksystem vår industri behöver?

”Smartare elektroniksystem för Sverige” är namnet på en ny forsknings- och innovationsagenda som beskriver varför Sverige måste satsa på smarta elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde för svensk industri och samhälle. I bred samverkan – branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet – har man under det senaste året
kartlagt hur svensk elektronikindustri mår och går. Agendan har identifierat tre huvudsakliga utmaningar;

– Effektivare värdekedjor
– Framtida spetsteknologiområden
– Kompetensförsörjning

Agendan föreslår därför en rad strategier och åtgärder som möter dessa utmaningar med det långsiktiga målet att stärka svensk industri, skapa hållbar tillväxt och bygga internationellt lysande forskningsmiljöer inom möjliggörande teknologier där Sverige redan är starka.

Arbetet med forsknings- och innovationsagendan ”Smartare elektroniksystem för Sverige” leds av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Swerea IVF, PhotonicSweden, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet – i nära samverkan med ett brett nätverk av branschföreträdare, forskningsinstitut, universitet och hundratals svenska företag. FoI-agendan ligger till grund för en ansökan till VINNOVA om att utse Smartare elektroniksystem till ett strategiskt innovationsområde (SIO).

Mer information om agendan
Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT (Koordinator)
070-594 94 01
Leif.ljungqvist@acreo.se

Lena Norder
VD Branschorganisationen Svensk Elektronik
0765 47 48 15
lena.norder@svenskelektronik.se

Presskontakt
Louise Felldin
Acreo Swedish ICT
070-278 77 40
louise.felldin@acreo.se

Agendan i sin helhet inkl. bilaga kan laddas ned här: www.smartareelektroniksystem.se


Nyheter


Svensk Elektronik: ”Komponentbristen inom industrin fortsätter året ut”

Lyssna direkt här. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Elektronikmässan i Stockholm

Stort tack till våra föredragshållare på elektronikscenen, som täckte många aspekter som är relevanta för vår bransch. Paneldiskussionen med Mikael

Direktivsdagen

Denna gång återigen på plats i Teknikföretagens lokaler på Storgatan 5 i Stockholm. Förutom en uppdatering av CE-märkning, RED, EMC,

utbildning i SCIP_databasen

SCIP-databasen frågor och svar

I ett samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper (där Svensk Elektronik ingår), MOBILITY SWEDEN OCH RAMBERG ADVOKATER har vi nu sammanställt