Embedded Technology

För dig som är medlem i Svensk Elektronik - logga även in på medlemsinterna sidorna för mer information om Embedded Technology.

STYRELSE
Ordförande
Mats Andersson, MA Development AB

FÖR VILKA:
Leverantörer och utvecklare av inbyggda system.

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande frågor intressanta för gruppen:

  • Stärka Embedded Technology som ett välkänt begrepp och teknikområde
  • Konferenser/event/marknadsskapande aktiviteter
  • Affärsvillkor
  • Direktiv
  • Nätverkande

Inom området arrangerar Svensk Elektronik:

  • Swedish Embedded Award
  • Embedded Conference Scandinavia

Medlemsföretag