Embedded Technology

FÖR VILKA:
Leverantörer och utvecklare av inbyggda system.

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande frågor intressanta för gruppen:

  • Stärka Embedded Technology som ett välkänt begrepp och teknikområde
  • Konferenser/event/marknadsskapande aktiviteter
  • Affärsvillkor
  • Direktiv
  • Nätverkande

Inom området arrangerar Svensk Elektronik:

Medlemsföretag