Uppstartsmöte programgrupp S.E.E 2018

Nu startar vi upp arbetet med att skapa det bästa innehållet vi kan till nästa Scandinavian Electronics Event, S.E.E., som vi arrangerar i april 2018. Det här är branschens egen arena som vi kan göra precis så bra som vi vill ha den, med ständig utveckling. Vi vill därför bjuda in alla medlemmar som vill vara med och bidra i det arbetet till ett uppstartsmöte den 22 februari på Stockholmsmässan. Dina synpunkter och idéer är viktiga!

Vi ser gärna deltagande från samtliga sektioner och ett av målen med mötet är också att bilda en fast programgrupp som jobbar med programmet och har regelbundna avstämningar.