IPC-Dag – nu förlängd anmälningstid

Att tänka på för produktion av tillförlitliga mönster- och kretskort med hjälp av IPC Standarder.

Svensk Elektronik bjuder in till en IPC-Dag Stockholm den 19 januari 2017

Här anmäler du dig till IPC-dagen den 19 januari. 

OBS! Sista anmälningsdag är den 11 januari

Program – Thursday 01 January

09:00

Vilka kvalitets och tillförlitlighetsproblem kan förekomma i ett kretskort?

 • Introduktion, mål och agenda.
 • Typiska problem med mönsterkort och dess kostnader.
 • Varför uppstår kvalitetsproblem med mönsterkort? Olika exempel från verkliga fall kommer att belysas.
Visa mermindre
10:00

Krav på IPC Klass 2 eller 3 genom hela produktionskedjan?

 • Vad betyder det?
 • Vad betyder Nivå A, B och C i en del IPC Standarder.
 • Vad bör en beställare av mönsterkort tänka på?
 • Kan undantag göras?
Visa mermindre
10:30

PAUS

Visa mermindre
10:45

Välkommen till elektronikkonstruktörens och caddaren värld.

 • Råd till projektledare, produktägare och elektronikkonstruktörer om vad de bör tänka på innan de startar utvecklingen av en ny elektronikprodukt.
 • Material Deklaration?
 • IPC-2221B, IPC-2222A och IPC-7351B kommer att belysas samt andra relevanta IPC standarder.
 • Vad kan ett CAD misstag kosta i kommande steg i elektronikkedjan?
Visa mermindre
11:15

Välkommen till mönsterkorttillverkningens värld. (Låt oss ta en fiktiv rundtur)

 • Vad bör en mönsterkortbeställning innehålla? IPC-6012D, IPC-A-600J och J-STD-003 kommer att belysas.
 • Bas Material ett viktigt val? IPC-4101D-WAM1 kommer att belysas.
 • Har Rohs direktivet och fukt någon inverkan på material?
 • Bör hänsyn tas till egenskaperna Tg, Td, Dk och Df?
 • Tillverkning av ett 2-Lagers och ett 4-Lagers mönsterkort.
 • Ytbehandlingsalternativ och dess fördelar och nackdelar.
 • Hur länge kan ett mönsterkort lagras? IPC-1601A kommer att belysas.
Visa mermindre
12:30

LUNCH

Visa mermindre
13:30

Om inte mönsterkortet är OK?

 • Vilka tester på ett mönsterkort kan ett internationellt laboratorium utföra?
 • Guide for Cad och Mönsterkortparametrar dess tekniska nivåer och pris.
Visa mermindre
14:00

Välkommen till kretskortstillverkningens (EMS) värld.

 • Vilka parametrar är viktiga för att ständigt erhålla den perfekta lödfogen enligt IPC Klass 2 eller 3?
 • Är voids, värme och fukt ett problem för komponenterna?
 • Vad kostar det att producera, reparera och kassera Kretskort?
  • Verkliga exempel diskuteras.
 • J-STD-001F, IPC-A-610F, IPC-7711/21B och IPC-620C kommer att belysas samt andra relevanta IPC standarder.
Visa mermindre
15:00

PAUS

Visa mermindre
15:15

Välkommen till tvättningens och Lackningens värld.

 • Varför tvätta, mäta och lacka Kretskort?
 • Är rent verkligen rent?
 • Vilka krav finns det på tvättning?
 • Krav på anpassad konstruktion, rena mönsterkort och montering för tvättning?
 • Olika metoder att tvätta kretskort och mäta renheten?

IPC-CH-65B, IPC-CC-830B och IPC-HDBK-830 kommer att belysas samt andra relevanta IPC standarder för tvättning

Visa mermindre
15:45

Finns det behov av en Checklista?

 • Hur kan en checklista vara användbar i hela produktionskedjan av ett PCBA?
 • Guide för Kretskortparametrar dess tekniska nivåer och pris.

Alla deltagare erhåller ett exemplar av IPC Checklistan på svenska eller engelska.

Visa mermindre
16:00 - 16:30

Frågor och avslut

Visa mermindre