Inspirationsdag

Den 19 september arrangerar vi i Skellefteå en inspirationsdag med fokus på teknik och produktutveckling. Dagen är skräddarsydd för branschen och full av praktiska tips som du kan ha nytta av i ditt arbete. Det är även en chans att träffa dina kunder, experter och kollegor i elektronikindustrin. Detta är ett arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné.

Agenda (prel):

kl. 09.30 Kaffe och samling

kl. 10.00 Välkomna och inledning

kl. 10.05 Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag

kl. 10.20 Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

  • Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin
  • Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén
  • Kompetensnav Kraftelektronik Mietek Bakowski
  • Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson
  • Kompetensnav Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson
  • Kompetensnav Elektroniska kretsar, Jacob Wikner
  • Kompetensnav Byggsätt, Fredrik Jonsson

kl.12.00 Lunch

kl.13.00 Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

 • Kompetensnav Tryckt elektronik, Tommy Höglund

kl. 13.10 Så lyfter företag sin verksamhet med elektronik – framgångsrika exempel, Sara Lindahl, Adopticum.

kl.13.30 Visioner för en modern gruvindustri.
Lisa Önnerlöv, Boliden

kl. 14.00 Digitaliseringens möjligheter – Kickstart och Indigo
Vill ditt företag hänga med digitalisering in i framtiden? Gå från tanke till handling med hjälp av Tillväxtverkets nya initiativ Kickstart och Indigo:
KickStartöppna, se möjligheterna för just ditt företag, Frida Andersson, Teknikföretagen
INDIGOfördjupa och nå konkreta resultat  – Gabriella Rymark, IUC och Sara Lindahl, Adopticum

kl. 14.30 Öppen scen – alla anmälda deltagare kan pitcha sitt erbjudande.

kl.15.00 Kaffe och speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter. Hitta nya affärer.

Notera att det kan tillkomma förändringar i agendan. Anmäl dig redan idag, dock senast den 12 september.