Heldagsseminarium med ICT Energy 29 september

Markera din kalender redan nu.

Den 29 september planerar vi att genomföra heldagsseminariet med vår sektion ICT Energy. (Seminariet skulle ha genomförts på Elektronikmässan den 16 juni, men ställdes in.)

Vi återkommer strax efter sommaren med program, anmälningslänk och övrig information.