Kursen i Luleå blir digital: Elektronikhandboken och Handboken för framtagning av cybersäkra IoT-produkter

Uppdaterad information – Ändrat kursupplägg: Den 7 november kl. 09.00 – 12.00 genomför vi den uppskattade kursen i Smartare Elektronikhandboken nu kombinerad med den nya Cybersäkerhetshandboken.

P.g.a för få anmälda så genomför vi kursen digitalt denna gång.

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, embedded och IoT, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Ökande uppkoppling, intelligenta sensorer, autonoma system etc. ger större möjligheter att attackera individ, bolag och hela vårt samhälle. Att tänka rätt kring cybersäkerhet i hela livscykeln vid framtagning av IoT-produkter är av avgörande betydelse för vår framtida säkerhet..

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Dessutom är kursdagen ett utmärkt tillfälle för framtida samverkan och nätverkande!

  • Kursen arrangeras av Svensk Elektronik i samarbete Smartare Elektroniksystem Luleå Tekniska Universitet (LTU) och ProcessIT Innovations vid detta tillfälle.
  • Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,
  • Du får en kort presentation av LTUs forskning och kontaktytor inom området och kan via dessa kontaktytor få hjälp med att diskutera forskningsfrågor och erhålla lämpliga kontakter vid behov
  • Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
  • Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt.
  • Råd för hur du ska arbeta för att ta fram en cybersäker produkt
  • Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

Datum och tid: 7 november, kl. 9-12. Anmäl dig senast 3 november på anmälningslänken.

Avgift: Vid detta tillfälle är kursen kostnadsfri. Ni kan anmäla flera från samma företag, men vid överbokad kurs kan vi begränsa antalet som kan delta per företag.

Smartare Elektronikhandboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första handboken som gavs ut hösten 2017. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence) Framtagningen av handböckerna har skett inom det strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.

Handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter lanserades i april 2023. Den fokuserar på vad som krävs för att ta fram cybersäkerhetsrelaterade livscykelkrav till innan tillverkningsunderlag ska tas fram. Denna handbok i kombination med Smartare Elektronikhandboken 2.0 möjliggör effektiv kunskapsöverföring mellan de aktiva parter som samarbetar för att ta fram en cybersäker IoT-produkt för hela dess livscykel. Framtagningen av  denna handbok har skett inom det strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i samarbete med IoT Sverige.

Ladda ner handböckerna gratis här! 

Du som deltar på kursen kommer att få handboken i pappersformat på plats på kurstillfället. Ladda gärna ned handboken innan för eventuella frågor under kursen.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen.

Varmt välkomna,

önskar kursledarna
Mats Andersson, Maria Månsson och John Lindström