Workshop 21 mars Smartare Elektroniksystem för Sverige

Dag: Tors 21 mars
Tid: kl 10 – 16
Plats: Kista Entré

Arbetet med att ta fram en forsknings- och innovationsagenda för elektroniken i Sverige pågår för fullt med parter från näringslivet, forskningsinstitut och universitet. Nu har Du möjlighet att påverka var framtida innovationssatsningar ska göras. Välkommen till vår workshop!

Vi presenterar hur Svensk elektronikindustri mår idag – styrkor, svagheter, hot och utmaningar.
Vi får även inblickar i hur det står till i närliggande branscher som exempelvis Internet of Things, Säkerhet och Nano.

Därefter bjuds Du in till en öppen diskussion om hur vi tillsammans kan skapa en livskraftig, expanderande och lönsam elektronikindustri i Sverige.

Vi bjuder på lunch och fika! Workshopen är kostnadsfri.

Arrangörer:
Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, PhotonicSweden och Swerea/IVF

För program och anmälan klicka HÄR (Acreo tar emot anmälningarna)