Inspirationsdag i Västerås

Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik.

Den 25 april arrangerar Smartare Elektroniksystem en inspirationsdag i Västerås, tillsammans med branschorganisationerna Svensk Elektronik och PhotonicSweden samt Automation Region. Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle att träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Detta är ett arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp av smart elektronik.

PROGRAM

Kl. 9.00 Kaffe och samling

Kl. 9.30 Välkomna    

Kl. 9.45 Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag, Magnus Svensson, Smartare Elektroniksystem

Kl. 10:05 Med paus för lunch berättar vi om svenska styrkeområden, vad de kan göra för er och var kompetensen finns. Smartare Elektroniksystems kompetensnav:

Inbyggda sensorsystem för hälsa, Nikola Petrovic
Inbyggda system, Ulf Bodin
Mikro Nano Integrerade kretsar, Atila Alvandpour
Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall
Byggsätt, Johnny Öberg
Antenn, µvåg och terahertzsystem, Johan Carlert
Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson
Kraftelektronik, Mietek Bakowski

12.05 LUNCH

13.00 Automation Region med inspirerande exempel från den smarta industrin:

Catarina Berglund, Processledare på Automation Region
Johanna Tömmervik, Verksamhetschef på Valvet (Sparbanken Rekarne)
Cecilia Johansson, Projektledare på Mälarenergi

14.05 Svenska styrkeområden forts.

Tryckt elektronik, Tommy Höglund
Fotonik, Lennart Svensson

Öppen scen – alla anmälda deltagare kan pitcha sitt företag och dess tjänster/produkter.

15.10 (ca) Kaffe och speed-dating. Lena Norder, Svensk Elektronik inleder.
Tillfälle att utbyta idéer, knyta kontakter och hitta nya affärer.

16.30 Avslut

Anmäl dig nu!

  • Sista anmälningsdag 23 april.