Vårmöte

Den 14 juni 2023 håller Svensk Elektronik vårmöte med årsstämma.

Mötet kommer att äga rum hos vår medlem SAAB i Järfälla.

Kallelse sänds ut av Svensk Elektroniks kansli till medlemmarna.

Dagordning och underlag till mötet kommer att publiceras senast 31/5 på de medlemsinterna sidorna på hemsidan.