Utställarmöte S.E.E.

Du har väl planerat in vårens stora händelse inom branschen – S.E.E. Scandinavian Electronics event?!

Om du är eller vill vara utställare kan du delta i utställarmötet den 22 februari i Kistamässan kl. 15.00-17.00 i lokal E7.

Agenda utställarmöte S.E.E. 2018

1) Välkommen!

2) S.E.E. – innehåll:

• Temadagar: Fordonsindustri, Innovationer och Medtech
• Programmet (3 scener och ca 50 programpunkter)
• SM i handlödning(26 april)
• Showcase Sweden
• Electronic Space (Girls in ICT 26 april)
• Lärar- och SYV dagen, 25 april
• Mingel 25 april, 17.00-19.00
• Parallella konferenser: Kraftforum/Svenska Intelec samt Electronic Environment
• Nuläge utställning S.E.E.

3) Marknadsföring – tillsammans når vi fler
• Hur kan vi tillsammans locka besökare till S.E.E. – plan och diskussion
a. Marknadsföring av S.E.E. (mailutskick, annonser, linkedin, facebook, bannerannonsering, hemsida mm)
b. Möjligheter för utställare att bjuda in besökare (via invitepeople, banners, logotyper, dela linkedininlägg)
c. mer…?

4) På plats: monter, tjänster, mat &dryck – ev varuprov! (vinprovning…?)
• Möjlig presentation från fairlink rörande hur utställare kan maximera sitt deltagande!!
• Workman och tekniska tjänster
• KM restauranger rörande mat och dryck samt regelverk
• Avslutning med ev tilltugg från KM restauranger

Anmäl dig senast den 20 februari till anders.rudestad@stockholmsmassan.se.