utbildning i SCIP_databasen

Utbildningar kring SCIP: Frågor och svar från höstens utbildningsserie om SCIP-databasen

Under hösten planeras en serie av olika utbildningar kring SCIP-databasen att genomföras.
Avslutningsvis den 20 december kl. 08:30 – 10:00; Frågor och svar från höstens utbildningsserie om SCIP-databasen

Anmälan till kursen är nu möjlig.

Anmäl dig idag eller senast 13 december.

Med samverkan av Ramberg Advokater kommer vi tillsammans med Teknikföretagens Branschgrupper och Teknikföretagen att ordna utbildningar kring SCIP-databasen med fördjupningar inom olika områden. Utbildningsserien avslutas nu med ett särskilt tillfälle speciellt ägnat för frågor och svar.

Se samtliga utbildningstillfällen.