utbildning i SCIP_databasen

Utbildningar kring SCIP: Frågor och svar från höstens utbildningsserie om SCIP-databasen

Under hösten planeras en serie av olika utbildningar kring SCIP-databasen att genomföras.
Avslutningsvis den 17 december kl. 08:30 – 10:00; Frågor och svar från höstens utbildningsserie om SCIP-databasen

Anmälningslänk och mer information om plats kommer att publiceras inom kort.

Med samverkan av Ramberg Advokater kommer vi tillsammans med Teknikföretagens Branschgrupper och Teknikföretagen att ordna utbildningar kring SCIP-databasen med fördjupningar inom olika områden. Utbildningsserien avslutas nu med ett särskilt tillfälle speciellt ägnat för frågor och svar.

Se samtliga utbildningstillfällen.