utbildning i SCIP_databasen

Utbildning kring SCIP: Att tänka på inför SCIP-anmälan

Under hösten planeras en serie av olika utbildningar kring SCIP-databasen att genomföras.
Den 30 september kl. 08.30 – 10.00; Att tänka på vid SCIP-anmälan.

Anmälningslänken är nu öppnad. Länk till utbildningen kommer att mailas efter anmälan och senast någon dag innan utbildningen.

Med samverkan av Ramberg Advokater kommer vi tillsammans med Teknikföretagens Branschgrupper och Teknikföretagen att ordna utbildningar kring SCIP-databasen med fördjupningar inom olika områden. Utbildningsserien avslutas med ett särskilt tillfälle speciellt ägnat för frågor och svar.

Övriga tillfällen att hålla koll på:

  • 29 oktober, kl. 08:30 – 10:00; Att göra en SCIP-anmälan
  • 30 november, kl. 08:30 – 10:00; Så informerar du om kemikalieinformation nedströms
  • 20 december, kl. 08:30 – 10:00; Frågor och svar på höstens utbildningar