Utbildning & Forskning sektionsmöte 11 mars

Dag: 11 mars
Tid: 12.30 – 14.00
Plats: Embedded Conference SYD, Malmömässan, rum Ofelia

Välkomna!