Turné med svenska spetsområden

Vi visar vägen till svenska spetsområden

En dag med inspiration om möjligheter för att öka er konkurrenskraft genom innovationer inom elektronik.

Välkomna till en dag som öppnar dörrar till ny finansiering och nya samarbeten för Forskning, Utveckling och Innovation. En dag med fokus på:

  • Hur du kan expandera på nya marknader med smart elektronik.
  • Här finns statlig finansiering.
  • Inspireras av experter inom framtidens elektronikområden.
  • Hitta rätt partners för innovationer.

Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
Tid: Torsdag 1 sep, kl. 09:30-16:30
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: www.bit.ly/Lulea – senast den 23 augusti

Program – Thursday 01 September

09:30

Kaffe och samling

Visa mermindre
10:00

Välkomna och inledning

Visa mermindre
10:05

Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag

Visa mermindre
10:15

Lokal spetskompetens i praktiken: 3D-kameror som möjliggör ny automation och robotik

Emil Hällstig, Fotonic

Visa mermindre
10:35

Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

10:35 Kompetensnav Tillförlitlig Elektronik, Per-Erik Tegehall
10:55 Kompetensnav Byggsätt, Johnny Öberg
11:15 Kompetensnav Mikro-/nanoelektronik, Jan Andersson
11:35 Kompetensnav Kraftelektronik, Mietek Bakowski

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Expansion på nya marknader - Affärsdriven utveckling skapar nya affärer på en större marknad

Ett regionalt initiativ i norra Sverige i samarbete mellan IUC och Business Sweden. Samtal om hur regionens företag kan skapa nya affärer med ”Smart elektronik”.
Håkan Karlsson, IUC Norrbotten – Projektledare för exportsatsning i norra Sverige
Erik Hagenrud, Business Sweden – samordningsansvarig Business Sweden
Mikael Gunnari, IUC Norrbotten – leverantörsamverkan i norra Sverige

Visa mermindre
13:55

Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

55 Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen
13:55 Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson
14:15 Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin
14:35 Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén

Visa mermindre
14:55

Kaffe

Visa mermindre
15:10

Speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter.

Visa mermindre
16:00

Avslut

Visa mermindre