TorsdagsTanken

Nästa TorsdagsTanke är den 20 februari kl 19.00 på det nygamla stället Kinamuren, Odengatan 70.

Vi fortsätter med den öppna agendan, så ta med dig ett ämne.

Anmäl dig här på hemsidan och skicka även ett mejl till Håkan Isoz om du kommer eller ej.