TorsdagsTanken

Nästa TorsdagsTanke är den 17 oktober kl 19.00 på Kinamuren, Odengatan 70 (Observera att vi bytt lokal)!

Vi fortsätter med den öppna agendan, så ta med dig ett ämne.

Anmäl dig här till höger på hemsidan och skicka även ett mail till Håkan om du kommer eller ej.

Varmt välkommen!