Summit/Stora Elektronikdagen i Göteborg 13 september

Tillsammans med Smartare elektroniksystem genomför vi Summit/Stora elektronikdagen i  Lindholmen, Göteborg, den 13 september.

Den 13 september kl. 09.00 – 16.30 i år slår vi tillsammans med Smartare elektroniksystem upp dörrarna i Lindholmen, Göteborg för det årliga Stora Elektronikdagen/Summit. I år har vi temat; halvledare. Vad har Sverige för förmåga, behov och strategi?  Naturligtvis kommer även halvledarbristen som vår bransch drabbats av behandlas.

Se hela programmet (med reservation för ändringar)

Dagen innehåller intressanta föredrag med flera viktiga spelare inom området. Du kommer kunna ansluta fysiskt eller digitalt, där antalet som kan delta på plats styrs av de restriktioner som gäller i september. Deltagandet är kostnadsfritt men föranmälan krävs.

Först till kvarn – Säkra din plats och anmäl dig redan idag!