Sektionsmöte Utbildning och Forskning

Välkommen till möte i sektion Utbildning och Forskning

På agendan:

• Status på arbetet i sektionen
• Pågående och kommande projekt inom Smartare Elektroniksystem
– Exempelvis en NTA-låda med ett material för högstadiet i elektronik och programmering
När det gäller NTA-lådan finns det ett behov av att bemanna vissa roller i projektet. Mer info kring detta på mötet.
• Bordet runt – aktuellt på gång