Sektionsmöte Utbildning & forskning

Varmt välkommen till sektionsmöte i sektionen Utbildning & forskning.

Glöm inte att anmäla att du kommer (se anmälningslänk till höger)

Torsdag 17 nov kl 10-14, Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
1. Öppnande
2. Föreg möte protokoll
3. Laget runt
– aktuellt på gång, t ex intressant forskning eller projekt, studentläget etc.
4. Uppföljning föreg möte
a) Elektronikläromedel för grundskolans Teknikämne
b) Spridning av lärosätenas kompetens
– ta fram tre inspirationsföreläsningar per lärosäte
5. Senaste nytt från Svensk Elektronik
6. Status Smartare Elektroniksystem
7. Övriga frågor
8. Nästa möte – fortsatt arbete
9. Avslut