Sektionsmöte Tillverkning och Utveckling & Konstruktion 20 mars

Dag: 20 mars
Tid: 9.30 – 12 ,+ lunch
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 , Stockholm

  • Fortsatt Q-arbete att gå vidare med: EMC, Tillverkningsunderlag
  • Avstämning S.E.E. , synpunkter på S.E.E. och branchens mässor
  • Kampanj – är vi fler kan vi göra mer
  • Kort lägesrapport SIO /Innovationsprogram
  • Aktuella frågor

Välkommen!