Sektionsmöte med ICT Energy

Torsdagen den 11 maj kl. 16:30 – 18:00 håller sektionen ICT Energy sektionsmöte nr 2.

Mötet kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams. Möteslänk sänds ut senast förmiddagen den 11 maj. Du behöver anmäla dig först.

Du som är medlem i Svensk Elektronik och har särskilt intresse för ICT Energy:s verksamhet, är välkommen att anmäla dig till mötet.

För mer information, kontakta:

Mikael Flodin, , +46 706 51 13 73, Sekreterare ICT Energy.
Åke Ericsson, +46 708 89 85 90, Ordförande ICT Energy