Sektionsmöte med flera sektioner

Varmt välkomna till ett gemensamt sektionsmöte för sektionerna; Elektronikkomponenter, Utveckling och Konstruktion, Embedded Technology och Tillverkning. Detta är ett bra tillfälle att träffa nya och gamla kollegor och affärskontakter för att prata om branschgemensamma frågor.

Agenda
–        Dagens värd: EG Electronics
–        Bordet runt – presentation (”match-making-light”)
–        Effektivare värdekedja
–        Läget i branschen
–        Kemikalieskatten
–        S.E.E.
–        Värva kollegor i branschen – nya medlemmar
–        Kommande verksamhet – info (årsmöte m.m.)

Glöm inte att anmäla dig till höger.

Välkommen!