Sektionsmöte Elektronikkomponenter

Dag: Måndag 11 mars
Tid: Klockan 15.00
Plats: Avnet, Esplanaden 3D, Sundbyberg

Agenda

1. Öppnande
2. Marknadsläget – vår egen barometer
3. Branschstatistik – kan vi göra mer?
4. Komplettering i EK styrgrupp: Lars Åleby föreslås ersätta Fredrik Celsing
5. Distributörens roll – finns anledning att belysa? (t ex vad är risken med direktimport?)
6. Branschöverskridande nationell FoI-agenda för Elektronikindustrin – lägesrapport
7. Aktuellt i branschen
8. Aktuell verksamhet i föreningen
9. Övriga frågor
10. Nästa möte – möte i Malmö!!
11. Avslut

Varmt välkommen!

Anmäl som vanligt om du kommer.