SE-Sektionsmöte Tillverkning och Utveckling&Konstruktion Tema Q – 7 Maj

Dag: Tis 7 maj
Tid: kl 14.00 – 17.00
Plats: Branschkansliet Klara Norra Kyrkogata 31 , Stockholm

En gemensam ambition vi har är att stärka konkurrenskraften i branschen – vårt övergripande mål för allt vi gör inom Svensk Elektronik. Att hålla god kvalitet är en avgörande framgångsfaktor.
Det stärker såväl de enskilda företagen som branschen i sin helhet . Så låt oss ta ett gemensamt grepp på detta!

Ambitionen är att formulera stöd och råd inom olika områden.

Välkommen till nästa Q-möte! Dagens huvudämne: EMC.
Dessutom får vi information om hur Acreo m fl kan ge stöd – byggsätt m.m.
Gäst: Håkan Sehlin, Acreo.

VÄLKOMMEN!

Anmäl om du kommer.