SE-Sektionsmöte Tillverkning och Utveckling&Konstruktion Tema Q – 16 apr

Dag: Tis 16 apr
Tid: kl 9.30 – 12.00 avslutas med lunch
Plats: Branschkansliet Klara Norra Kyrkogata 31 , Stockholm

Välkommen till nästa Q-möte!

En gemensam ambition vi har är att stärka konkurrenskraften i branschen – vårt övergripande mål för allt vi gör inom Svensk Elektronik. Att hålla god kvalitet är en avgörande framgångsfaktor.
Det stärker såväl de enskilda företagen som branschen i sin helhet . Så låt oss ta ett gemensamt grepp på detta!

Ambitionen är att formulera stöd och råd inom olika områden.

Ämnen i fokus på detta möte:

  • ESD, EMC – uppföljning från förra mötet
  • Tillverkningsunderlag för optimal producerbarhet – inkl klassificeringsnivå, IPC, lödfogar, komponentval
  • RoHS , att fundera på framöver.

Anmäl om du kommer.
Ta med dig dina erfarenheter och synpunkter och kom!