Planeringsmöte om S.E.E. 18 nov

Nu är det dags att sätta seminarieprogrammet för S.E.E. 2016 och du som medlem är inbjuden.

Datum: 18 nov
Tid: 10-12 + lunch
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö (receptionen, ingång på gaveln mot pendeltåget)

Alla som har förslag och bidrag till programmet ska sända in dessa snarast till Magnus.Eriksson@stockholmsmassan.se OCH till info@svenskelektronik.se. Använd gärna denna mall och skicka dem senast den 23 okt.

Glöm inte att anmäla att du kommer den 18 november.