Möte med fokus på Embedded Conference Scandinavia

Embeddedsektionen bjuder in Svensk Elektroniks medlemmar till ett möte med fokus på Embedded Conference Scandinavia.

Datum: Fredag 8 mars, kl. 10.00–12.00 (+ lunch för den som vill) 

Vi kommer att diskutera oss fram till vilka 2-3 vassa ämnesområden ECS (Embedded Conference Scandinavia) 2019 ska fokusera på. Detta möte är en resultat av mötet 17 januari då vi diskuterade hur vi på bästa sätt vidareutvecklar ECS för att göra den ännu mer relevant för alla aktiva i branschen.

Nedan följer de ämnesområden som kom upp på förra mötet:

Machine Intelligence
Machine seende (hemgjord Swengelska)
Autonoma System
Intelligent Transportation Systems
CPS, Cyber Physical Systems
Smart Cities
Health
AI
Smart Cities and Communities
Smart Mobility

Vi vill med detta möte se till att de ämnen vi fokuserar på är högst relevanta för alla företag som är involverade i embeddedvärlden och låta dessa områden genomsyra konferensen och utställningen. Tanken är att vi tydligare ska styra åtminstone delar av konferensen enligt dessa områden, vilket också ger utställande företag möjligheten att fokusera sina insatser med produkter, lösningar och bemanning på ett bättre sätt. Har du inte möjlighet att deltaga själv hoppas vi att du har en kollega som känner för att komma.

Varmt välkommen!
– vänligen anmäl dig på hemsidan senast 1 mars, så vi kan boka rätt antal lunch!