Smartare Elektronikhandboken – kurs 20 sep

Tid:          kl 13 – 17
Plats:       Svensk Elektronik/Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Avgift:     Medlem Svensk Elektronik: 0 kr
Ej medlem: 1 800 kr (exkl moms).

På kursen går vi igenom handboken med sina mallar, checklistor och bilagor. Kurstillfället leds av Mats Andersson och Maria Månsson, Svensk Elektronik.

Smartare Elektronikhandboken
ska hjälpa till med tydliga och enhetligt utformade underlag som effektiviserar dialogen mellan konstruktör och tillverkare samt kvalitetssäkrar beställningsprocessen.

– Minska kostnader
– Effektivisera arbetet och minska tidsförluster
– Öka kvalitet och tillförlitlighet i de tillverkade produkterna

Arbetet med handboken har skett inom ramen för Smartare Elektroniksystem, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova Energimyndigheten och Formas.

Innehållet har tagits fram tillsammans med Svensk Elektroniks medlemmar.
Handboken är skriven av tekniker för tekniker, men vi tror att även icke-tekniker kan hitta delar som är av värde då vi inkluderat den affärsmässiga och legala sidan av elektronikprojekt.

Sista anmälningsdag 13 september kl. 15.00!