Kurs i Elektronikhandboken

Den 14 mars kl. 13.00 – 17.00 genomför vi den uppskattade kursen Elektronikhandboken.

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Dessutom är kursdagen ett utmärkt tillfälle för framtida samverkan och nätverkande!

Kursen arrangeras av Svensk Elektronik i samarbete med AFRY vid detta tillfälle.

  • Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,
  • Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
  • Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt,
  • Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

Plats: AFRY, Solna/Stockholm
Adress: Frösundaleden 2A
Datum och tid: 14 mars kl. 13.00 – 17.00
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Elektronik
2 900 kr (exklusive moms) för övriga.
Övrigt: Antalet platser är begränsade.
Uppdaterad information 15 februari: Kursen den 14 mars är nu fulltecknad. Vill du ställa dig på väntelista – skicka ett mail till: camilla.dattermark@tebab.com

Ladda ner Elektronikhandboken gratis!

Smartare Elektronikhandboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första handboken som gavs ut hösten 2017. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence). Framtagningen har skett inom det strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.

Du som deltar på kursen kommer att få handboken i pappersformat på plats på kurstillfället. Ladda gärna ned handboken innan för eventuella frågor under kursen.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen.

Ladda ner handboken här!

Varmt välkomna, önskar kursledarna
Mats Andersson och Maria Månsson

Mats Andersson och Maria Månsson