Kurs i Elektronikhandboken 2.0 – Halmstad

Kursen passar dig som verkar i södra Sverige och vill stärka din konkurrenskraft genom att få koll på branschens gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt. Dessutom är dagen ett bra tillfälle för framtida samverkan och nätverkande!

Våra kurser i Elektronikhandboken 2.0 syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränsnittet mellan utveckling och produktion av ny teknik. Genom att underlätta kommunikationen mellan de intressenter som ofta ingår i ett elektronikprojekt ökar vi branschens konkurrenskraft. Dessutom sparar ni som företag både tid och pengar.

Elektronikhandboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första Elektronikhandboken som gavs ut hösten 2017. Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence) och tillförlitlighet.

Ladda ned handboken gratis här

 

­Till anmälan.

 

Mats Andersson och Maria Månsson

Kursledare
Maria Månsson, Prevas
Mats Andersson, Smartare Elektroniksystem

Upplägg
Kursen varvar teori och diskussioner

Kostnad
Gratis – medlemmar i Svensk Elektronik
2700 kr exkl. moms – övriga

Välkommen!