Kraftelektronikdagen framflyttad till 30 mars 2022

Den 30 mars 2022 bjuder Smartare Elektroniksystem in till en digital seminarie- och diskussionsdag om kraftelektronikens betydelse för samhällets elektrifiering.

Kraftelektronik behövs för all styrning och omvandling av elektrisk energi. Svensk forskning och svenska företag har en betydande roll i kraftelektronikens utveckling. Det är viktigt att svensk industri fortsätter att vara konkurrenskraftiga på detta område. När vi ökar elektrifieringen i samhället ökar behovet av kraftelektronik, överallt.

När elenergin skapas och överförs, när hela industrier och enskilda motorer drivs, batterier laddas och i alla våra elektroniska prylar. Kraftelektronik består av halvledarkomponenter som idag är en bristvara i världen. Teknikutvecklingen drivs av ökad efterfrågan och behovet att minska förlusterna vid omvandling.

Klarar Sverige utmaningarna och hur bidrar svenska företag och svensk forskning till lösningarna?
Det är några av frågorna vi ska försöka besvara.

Säkra din plats och Anmäl dig idag!