Inspirationsdag på Nätet

Välkommen till en branschdag på nätet som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik med fokus på Inspirerande exempel från sport Tech världen.

Den 22 april går Svensk Elektronik digitalt och arrangerar en webbaserad digital Inspirationsdag.
Dagen arrangeras tillsammans med Smartare Elektroniksystem och Photonics Sweden.

Välkommen till en Inspirationsdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle att säkert över nätet träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri och olika internationaliserings möjligheter. Detta är ett alternativ digitalt arrangemang som tillfällig alternativt till vår vanliga landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp av smart elektronik.

Separat registrering för eftermiddagens ONLINEMINGEL: https://onlinemingel.se/snillrik_mingle/coronafri-inspirationsdag-pa-natet/

En kort instruktionsfilm hur ONLINEMINGLET går till finns på YouTube: https://youtu.be/KgrQ4ftWIX0

Under vissa pauser och efter livesändningen kommer det finnas möjlighet att mötas i ett online-mingel. Detta sker på en separat hemsida med en för deltagarna öppen textchat. För vissa funktioner kommer vi att använda programmet Zoom. Detta finner du här: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Instruktion Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

Här får du tillfälle att säkert över nätet träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter.

PROGRAM 

09.00 Välkomna
Intro av Svensk Elektronik och PhotonicSweden,

09.20 Smartare Elektroniksystem –Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag, Smartare Elektroniksystem

09.40  Inspirationstalare 

10.30  ca 20 min kaffe paus

10.50 Med paus för lunch berättar vi om svenska styrkeområden, vad de kan göra för er och var kompetensen finns. Smartare Elektroniksystems kompetensnav.

LUNCH ca 11.50 

Återsamling 12.50

12.55  återstart med livesändning Svenska styrkeområden del-2

13.55 5 min snabb sammanfattning Kompetensnav presentationerna

// Bonus programpunkt 14.00 eventuellt Öppen scen –alla föranmälda deltagare kan pitcha sitt företag och dess tjänster/produkter
60-90 sekunders pitchar med en one-pager slide / företag.

14.15 Kaffepaus

Avslut ca 15.15 

Anmäl dig nu!