Inspirationsdag i Örebro

Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik.

Den 19 november arrangerar Svensk Elektronik en inspirationsdag i Örebro, tillsammans med innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.
Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle att träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Detta är ett arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp av smart elektronik.

PROGRAM

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Smartare elektroniksystem – ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag, Magnus Svensson

10.15 Svenska styrkeområden, Vad kan vi och var finns kompetensen:

Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson
Integrerade kretsar och system, Atila Alvandpour
Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén
Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem, Christian Fager
Fotonik, Lennart Svensson
Tryckt elektronik, Tommy Höglund
Kraftelektronik, Mietek Bakowski

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning svenska styrkeområden:

Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall
Inbyggda system, Ulf Bodin
Byggsätt, Johnny Öberg

13.45 Grafen – möjligheter, utmaningar och samarbeten, Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

14.05 AI.MEE – Hur kan mitt företag utnyttja AI idag, tbd Örebro Universitet

14.30 Öppen scen – alla anmälda kan pitcha sitt företag och dess tjänster/produkter

15.00 Kaffe och diskussion
Tillfälle att utbyta idéer, knyta kontakter och hitta nya affärer

16.00 Avslut

Läs mer om kompetensnaven här: https://www.smartareelektroniksystem.se/insatser/kompetensnav/

Anmäl dig nu!

Sista anmälningsdag 12 november.