Höstmöte

Markera din kalender – Den 29 november 2023 håller Svensk Elektronik höstmöte.

Mer information o kommer att publiceras under hösten 2023.