Möte om elektronikutbildning på gymnasiet

Var med och påverka utbildningen inom elektronik på gymnasienivå!

Nu har vi tillfälle att samlat kunna påverka kursinnehållet i den yrkesutgång inom El. och energiprogrammet som handlar om elektronik. Välkommen till action-möte 17 maj kl 09.00-12.00 (det går även delta via telefon).

Skolverket vill ha kloka inspel. Med bra input från oss, kan vi få de utbildningar branschen så innerligt väl behöver för att klara framtida kompetensförsörjning.

På mötet får vi en överblick över dagens utbildning och diskuterar vilket konkret innehåll vi vill ha in i utbildningen.

VIKTIG! Se till att detta når rätt personer i ditt företag.

Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 15 maj.