utbildning i SCIP_databasen

Grundutbildning kring SCIP-databasen – viktig utbildning i repris

Fredagen den 3 juni kl. 08:30 – 10:00 genomför vi en uppdaterad grundutbildning kring SCIP-databasen, tillsammans med Ramberg Advokater, Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper och Mobility Sweden.

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Trots att rapporteringsplikten nu har funnits i mer än ett år är det många som av olika skäl inte känner till vilka krav som gäller. Med utgångspunkt i EU:s kemikalie- och avfallslagstiftning lyfter våra erfarna och inspirerande kursledare fram vad du måste veta om SCIP-databasen.

Ta chansen att vara med från start, fredagen den 3 juni kl. 08:30 – 10:00 på Microsoft Teams.

Anmäl dig senast den 27 maj. Utbildningen är öppen för alla som är intresserade.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Anna Henstedt: anna.henstedt@mobilitysweden.se.

Varmt välkommen den 3 juni.