Gör egna webbinarier

Teknikföretagens Branschgrupper – där Svensk Elektronik ingår – kommer under våren 2021 hålla en serie med korta webbinarier kring de nya krav och möjligheter som säljaren möter i och med digitalisering och pandemin.

Webbinarierna är exklusivt framtagna för företag som är medlem i en branschförening med kansli vid Teknikföretagens Branschgrupper.

Den 16 mars kl. 09.00 – 10.30 genomförs det andra digitala webbinariet: Hur du gör egna webbinarier.

På detta seminarium ger Lars Dahlberg, vVD och Medgrundare, Business Reflex AB, handledning i hur man arrangerar lyckade webbinarier för olika tillfällen, vilka plattformar man kan använda och inte minst, vilken teknik du behöver. Du får också veta vilka förberedelser som behövs och hur du gör för att marknadsföra ditt webbinarium.

Innehåll

  • Definiera begreppet webinar
  • För vilka syften utnyttjar man webinar
  • Olika typer av webinars för olika typer av syften
  • Hur skapar man och lägger upp webinar för dessa syften
  • Plattformar för webinars
  • Teknik för genomförande
  • Hur förbereder man sig inför ett webinar
  • Hur marknadsför man ett webinar digitalt
  • Hur följer man upp ett genomfört webinar

Mer information.