Elektronikhandbokskurs på Elektronikmässan

Elektronikhandbokskursen kommer att genomföras den 19 april kl. 13.00 – 15.00 på Elektronikmässan i Göteborg.

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Vi erbjuder denna gång en komprimerad variant av kursen under två intensiva timmar.

Datum och tid: 19 april kl. 13.00 – 15.00
Plats: Prioritet Serneke Arena, Krutvägen 2-4, 415 28 Göteborg
Kursavgift: Kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Elektronik, 1800 kr (exklusive moms) för övriga (faktureras efter genomförd kurs).
Övrigt: Antalet platser är begränsade. Säkra din plats redan idag!

  • Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,
  • Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
  • Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt,
  • Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

Till anmälan

Om Elektronikhandbokskursen

Elektronikhandbokskursen passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Kursupplägg
  • Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,
  • Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
  • Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt,
  • Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

 

Ladda ner Elektronikhandboken gratis!

Smartare Elektronikhandboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första handboken som gavs ut hösten 2017. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence). Framtagningen har skett inom det strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.

Du som deltar på kursen kommer att få handboken i pappersformat på plats vid kurstillfället. Ladda gärna ned handboken innan för eventuella frågor inför kursgenomförandet.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen.

Ladda ner handboken här!

Vill du boka en företagsanpassad utbildning – skicka ett mail till Svensk Elektroniks kansli: info@svenskelektronik.se

Varmt välkomna, önskar kursledarna Mats Andersson och Maria Månsson

Mats Andersson och Maria Månsson