Direktivsdagen Stockholm

Direktivsdagen kommer att arrangeras i Stockholm den 13 november. Har du råd att inte ha koll på miljödirektiven? På Direktivsdagen får du en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som påverkar elektronikbranschen.

Få allt serverat på en dag – effektivt sätt att hålla sig informerad och undvika dyra misstag.

Dag: 13 november
Tid: kl 9.00-16.30
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Avgift: Medlem Svensk Elektronik och/eller Teknikföretagen: 0 kr
Ej medlem: 6 500 kr (exkl moms).
Sponsor: CE Check

PROGRAM:

09.00 Kaffe

09.15 Välkommen

09.30 Regelverksöversikt
Svensk Elektronik  informerar

10.30 RED (Radioutrustningsdirektivet)
PTS informerar om läget på Radioutrustningsdirektivet

11.30 EMC och LVD
Elsäkerhetsverket informerar

12.00 Lunch

12.45 Konfliktmineraler
Regelverk och kundkrav: Teknikföretagen ger oss en överblick.

13.30 Produktkravsguiden 2.0
Ett stöd för företagen att hitta rätt! Teknikföretagen

14.00 Workshop – Hur gör vi i praktiken?
Gemensamma frågor och svar kring praktiska problem och hur vi möter dem.

16.30 Avslutning

Moderator: Maria Månsson, Svensk Elektronik (Prevas)

Under dagen berörs bl a:
ROHS – begränsning av användning av vissa farliga ämnen.
REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.
RED – krav för radioutrustning.
WEEE – producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
EKODESIGN – miljö- och energikrav på produkter.
EMC – krav på elektromagnetisk kompabilitet.
LVD – krav på elsäkerhet för lågspänningsutrustning.
KONFLIKTMINERALER – krav och regler på att inte använda vissa
mineraler som utvinns under oetiska omständigheter.
LAGPUNKTEN – vår tjänst som ger dig koll på lagarna

Notera att: Vid överbokning kommer vi att begränsa antalet deltagare per företag, för att göra Direktivsdagen tillgänglig för så många som möjligt. Vi återkommer vid behov.

Sista anmälningsdag 8 november!