Direktivsdagen 2024

Direktivsdagen är en heldagskonferens som arrangeras i samverkan mellan Svensk Elektronik och Teknikföretagen. Under dagen får du en god översikt över många gällande CE-märkningsdirektiv och regler som påverkar elektronikprodukter.

Vi samlar på en och samma dag Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Post- och Telestyrelsen och Naturvårdsverket som bistår med sin kunskap kring tolkning av reglerna, erfarenheter från marknadskontroller mm.

Dessutom kommer det att finnas möjlighet att diskutera de utmaningar som finns när olika aktörer måste anpassa sig till nya regelverk. Några exempel på berörda regelverk är RoHS*, REACH*, EMC*, LVD*, RED* samt Ekodesignförordningen och Digitala produktpass .

Konferensen hålls på Teknikföretagen i Stockholm och är kostnadsfri för medlemmar i Svensk Elektronik och/eller Teknikföretagen.

Kostnad för icke-medlemmar: 6 900 kr exkl. moms (Faktureras efter konferensen)

Antalet platser är begränsade. Säkra din plats redan idag!

Program: 

 • 09.00 Kaffe
 • 09.30 Välkommen. Maria Månsson moderator
 • 09.45 Elsäkerhetsverket informerar om EMC och LVD, Föredragshållare Martin Gustafsson
 • 10.40 Kort bensträckare
 • 10.45 Kemikalieinspektionen informerar om Kemikalieregler för elektronik (REACH, RoHS, POPs, SCIP).Vad gäller och hur går tillsynen till. Föredragshållare Karin Alkell och Mariana Pilenvik
 • 12.15 Lunch
 • 13.15 PTS informerar om Radioutrustningsdirektivet. Föredragshållare Peggy Haase
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Naturvårdsverket: Om Ekodesign förordningen och Digitala produktpass. Föredragshållare Christina Jonsson
 • 16.00 Sammanfattning och gemensam frågestund

– Information från Svensk Elektronik
– Information från Teknikföretagen
– Information kring utfasning av 2G- och 3G-näten

 • 17.00 Avslutning

Varmt välkomna!

 

* RoHS: Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

* EMC: Electromagnetic Compatibility

* LVD: Low voltage directive

* RED: Radio equipment directive