Direktivsdagen 2023

Förinformation – Markera din kalender redan nu!

Direktivsdagen kommer att arrangeras i Stockholm den 27 april 2023 i samverkan mellan Svensk Elektronik och Teknikföretagen. På Direktivsdagen får du en god översikt över många gällande CE-märkningsdirektiv och regler som påverkar elektronikprodukter.

Vi samlar på en och samma dag de viktigaste myndigheterna som bistår med sin kunskap kring uttolkning av reglerna, erfarenheter från marknadskontroller mm. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att diskutera de utmaningar som finns. Berörda regelverk tex RoHS, REACH, EMC, LVD, RED. Mer information om direktiv och regler.

Moderator: Maria Månsson, Svensk Elektronik

Datum: 27 april 2023
Tid: kl 9.00-16.30
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Avgift: Medlem Svensk Elektronik och/eller Teknikföretagen: 0 kr
Ej medlem: 6 900 kr (exkl moms). – Vill du bli medlem? Klicka här!

Mer information kommer.