Direktivsdagen 20 maj 2021

Den 20 maj kl. 13.00 – 17.00 kommer vi att genomföra Direktivsdagen.

Mötet kommer att hållas digitalt. Länk kommer att mailas ut några dagar innan evenemanget till de som anmält sig.

Tre viktiga myndigheter som kommer att medverka är:

  • Kemikalieinspektionen
  • PTS (Post- och telestyrelsen)
  • Elsäkerhetsverket.

Moderator kommer att vara: Maria Månsson

Program

13.00 Mötet startar – Introduktion
13.15 RED, PTS informerar om Radioutrustningsdirektivet
14.15 EMC och LVD, Elsäkerhetsverket informerar
15.00 paus
15.15 Kemikalieregler för elektronik (Reach, RoHS, POPs, SCIP).
Vad gäller och hur går tillsynen till? Kemikalieinspektionen
16.15 Vad händer i Bryssel? – En grön spaning. Jenny Sandahl Teknikföretagen
16.45 Återkoppling
17.00 Avslutning

Du kommer att under en eftermiddag få viktig information och värdefull kunskap gällande de lagar och direktiv som finns för elektronikbranschen.

Avgift:
Kostnadsfritt för dig som är medlem hos Svensk Elektronik eller hos Teknikföretagen.

Övriga betalar en avgift på 1900 (exkl. moms)

Anmälan till Direktivsdagen är nu stängd.