Direktivsdag

Att inte ha koll på lagar och direktiv kan som du vet bli en kostsam historia. Därför välkomnar Svensk Elektronik dig till årets Direktivsdag, i år på tre orter. Här får du en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som kommer och påverkar elektronikbranschen.

Under dagen kommer vi tala om:

 • ROHS – begränsning av användning av vissa farliga ämnen.
 • REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av
  kemiska ämnen.
 • WEEE – producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
 • EKODESIGN – miljö- och energikrav på produkter.
 • EMC – krav på elektromagnetisk kompabilitet.
 • LVD – krav på elsäkerhet för lågspänningsutrustning.
 • RED – krav för radiokommunikationsutrustning.
 • KONFLIKTMINERALER – krav och regler på att inte använda vissa
  mineraler som utvinns under oetiska omständigheter.
 • LAGPUNKTEN – vår tjänst som ger dig koll på lagarna

Dessutom har vi en workshop om hur vi gör i praktiken när vi arbetar med dessa direktiv.

Anmäl dig här, senast den 1 november.

Program – Thursday 10 November

09:00

Kaffe

Visa mermindre
09:30

Välkommen

Visa mermindre
09:45

Reach & RoHS

Vad är det som gäller? Hur görs tillsyn?
Cecilia Westöö, Kemikalieinspektionen ger oss en fördjupad inblick

Visa mermindre
11:15

Senaste nytt inom följande regelverk

– WEEE
– EKODESIGN
– EMC
– LVD
– RED

Maria Månsson (Prevas), ordf Svensk Elektronik berättar vad som gäller

Visa mermindre
12:15

Lunch

Visa mermindre
13:15

Lagpunkten

Tjänst som ger koll på regelverk

Visa mermindre
13:30

Konfliktmineraler

Regelverk och kundkrav
Intertek ger oss en överblick i teori och praktik

Visa mermindre
14:00

Workshop

Hur gör vi i praktiken?
Gemensamma frågor och svar kring praktiska problem och hur vi möter dem.

Visa mermindre
16:30

Avslut

Visa mermindre