Direktivsdag 31 maj

Dag: Fredag 31 maj
Tid: kl 10.00 – ca 15.30 (start med kaffe kl 9.30)
Plats: Branschkansliet, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm
Avgift: medlemmar gratis, icke medlemmar 2 500 kr (+ moms)

Har du råd att inte ha koll på miljödirektiven?
På direktivsdagen får vi en samlad information om aktuella direktiv direkt från experterna.
Få allt serverat på en dag – effektivt sätt att hålla sig informerad och undvika dyra misstag.

Program

9. 30 – Kaffe

10.00 Intro Maria Månsson, ordf Svensk Elektronik
REACH, Inger Cederberg, Kemikalieinspektionen
RoHS – Annika Varnäs, Kemikalieinspektionen
RoHS – Tillsyn, Mariana Pilenvik, Kemikalieinsp
12.00 Lunch
WEEE , Sofia Tingstorp, Miljödep.
Ecodesign/ERP, Anders Hallberg, Energimynd.
Arbete med direktiv – så går det till, så påverkar industrin,
Elinor Kruse, Teknikföretagen
Fortsatt arbete – vårt eget samarbete för att underlätta
ca 15.00 Summering – Avslutning

VÄLKOMMEN!

Anmäl dig innan.