Direktivsdag 20 maj

Dag: Onsdag 20 maj
Tid: 10.00 – ca 16.30 (kaffe 9.30)
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm
Avgift: 0 kr för medlemmar. 3495 kr (exkl moms) för icke medlemmar
Anmälan senast 11 maj

Vet du vad som gäller? Har du koll på lagar och direktiv?
Direktivsdagen 20 maj ger svar.

Det kan bli dyrt att inte känna till vad som gäller. Direktivsdagen ger dig snabbt och lätt en unik översikt över regelverk och miljökrav. Experter är på plats från Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Ericsson, Teknikföretagen och Svensk Elektronik. Här får du koll på vad som gäller och de nya regler som kommer.

WEEE – producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
RoHS – begränsad användning av farliga ämnen.
REACH – registrering och begränsning av riskabla kemikalier.
Ekodesign – miljö- och energikrav på produkter.
EMC – krav på elektromagnetisk kompatibilitet.
Konfliktmineraler – nya krav och regler på att inte använda vissa mineraler som utvinns under farliga och oacceptabla omständigheter.

Arrangeras i samarbete med innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.
Ett innovationsprogram med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Välkommen!