Digitalt seminarium: Smart Power to Reduce ICT Energy Costs

Välkommen till ett digitalt halvdagsseminarium med syfte att öka kunskapen om hur vi med smart teknik kan reducera energikostnaden för våra informations- och kommunikationssystem (ICT)

Program:

Breaking the Energy Curve of Mobile Networks,

Ove Persson, Ericsson
How do we meet future traffic demands without adding more energy to the mobile networks? Listen to how Ericsson address the challenge to break the energy curve?

Liquid Cooling and Its Impact on Climate Change,

Dr. Olli Salmela, Nokia and Dr. Vlad Grigore, Efore
Liquid cooling brings significant energy savings, thus reducing the Total Cost of Ownership and CO2 emissions. Results from a liquid cooled base station and power system operated in a commercial cellular network are presented

Smart digitalization for energy efficiency and indoor climate in historic buildings,

Zhongjun Ni och Prof. Shaofang Gong, Linköpings universitet och Prof. Tor Broström, Uppsala universitet
Att nå optimal energieffektivitet samtidigt som historiska byggnader bevaras är realiserbart genom att integrera avancerad informations- och kommunikationsteknik.

Direct Current UPS used as part of the frequency reserve market,

Stefan Lidström, Comsys
Batterilager i datahallar och telestationer har ofta en outnyttjad resurs som kan generera intäkter genom att erbjuda balanseringstjänster till kraftbolagen.

Powering Small Cells – new industry standard to support network densification,

Magnus Bjelkefelt, EnerSys
What are the powering options today and what is the industry doing to address the major challenge getting enough power reliably and cost effectively to the massive amount of small cells in a densified 5G network.

 

För mer information, kontakta:

Åke Eriksson, Ordförande ICT Energy, tel: +46 708 89 85 90
Peter Björkholm, VD Svensk Elektronik, tel: +46 709 15 18 09