Desinformationen som kan drabba företagen

Desinformationskampanjer mot Sverige pågår i detta nu där risken finns att ditt företag drabbas. Välkommen till ett seminarium av Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) där Myndigheten för psykologiskt försvar berättar om påverkansförsöken på företag i Sverige.

Bakgrund

Idag finns ett stort antal aktörer – i och utanför Sverige, som sprider och förstärker felaktiga påståenden med målet att misskreditera svenska företag och förstöra deras affärsmöjligheter. Kontinuerligt pågår rena kampanjer där målet är att skada svenska företag genom bland annat rykten, falska påståenden och uppdiktade nyheter. Sammanfattat handlar det om desinformationen, trakasserier och cyberangrepp.

Den desinformation som bedrivs mot Sverige innebär stora risker för företag. Det påverkar exempelvis förutsättningarna att få nya kunder, attrahera kompetens från utlandet, hitta samarbetspartners och exportera. Enskilda företag drabbas hårt och sammantaget kan detta få stora konsekvenser för svensk konkurrenskraft. Desinformationen förstärker en redan allvarlig situation, där geopolitiska spänningar lett till ökad grad av industrispionage.

Om seminariet

För att höja kunskapen arrangerar Teknikföretagen och SOFF ett seminarium för våra medlemmar kring förebyggande arbete. Målet är att våra medlemmar ska få en ökad möjlighet att vara förberedda när de själva eller deras samarbetspartners drabbas av en misskreditering eller blir en måltavla i en kampanj som riktas mot Sverige. Magnus Hjort,  generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar talar.

Seminariet ger dig som deltagare:

  • – Information om vad desinformation innebär och hur påverkansförsöken går till.
  • – En lägesbeskrivning med fokus på desinformationsförsöken mot Sverige och hur de drabbar svenska företag i och utanför landet.
  • – Rekommendationer med fokus på hur företag kan förbereda sig för att minimera skadan om de drabbas.

Ni som medlemmar i Svensk Elektronik är välkomna, digitalt eller fysiskt.